hostserwer.pl


Regulamin


  1. Zobowiązujesz się do wykorzystywania konta w hostserwer.pl zgodnie z prawem, które obowiązuje w Polsce i zasadami netykiety (etykiety użytkowników Internetu), oraz informacjami dotyczącymi konta.

  2. hostserwer.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Twojego konta, jeżeli będzie używane niezgodnie z niniejszym regulaminem, oraz polskim prawem.

  3. hostserwer.pl nie odpowiada za ewentualne straty i szkody wynikłe z wadliwego dzialania systemu.

  4. Rejestrując się automatycznie, zgadzasz się na przetworzenie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. hostserwer.pl.pl nie będzie ujawniać Twoich danych osobowych osobom trzecim.

  5. hostserwer.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania kont użytkowników.

  6. hostserwer.pl nie weryfikuje ani nie kontroluje Twoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  7. hostserwer.pl zatrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie o czym zostanie poinformowany każdy użytkownik serwisu.

  8. Zabrania się umieszczania na serwerze skryptów powodujących destabilizację pracy serwera, bądź mogących służyć do prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwera (rootkity, exploity) lub skrytów gier online (xnova, ugamella, vallheru) powodujących nadmierne obciżzenie serwera. Konta posiadające takie pliki będą bez ostrzeżenia blokowane bądź usuwane.

  9. Zabrania się wykorzystywania konta do wysyłania masowej korespondencji (także masowych powiadomień na forach, powodujących wysłanie e-maili do wszytkich użytkowników) lub SPAMu. Dozwolone jest wysyłanie do kilkudziesięciu wiadomości dziennie. Wysyłka wiekszej ilości e-maili, które spowodują zapchanie kolejki serwera poczty na serwerze spowoduje blokadę lub nawet usunięcie konta.

  10. Całkowitą odpowiedzialność za informacje umieszczone na Twoim koncie ponosi wyłącznie użytkownik konta.


AD-ART.PL